--> < > saba - شعرعشق >

saba


HomeEmailProfileMusicDesigner


چند ماه است که تو را ندیده ام
و هنوز امید به بازگشتت را دارم
نمی دانم کجا هستی
باکی هستی؟
و آیا در فکر من هستی؟
هنوز گرمی دستت و آغوش پر عشقت و نگاه معصومانه ات را فراموش نکرده ام
عکس هایت را گم کرده ام
خدا کند حافظه ی ضعیفم مرا تا پایان عمرم یاری کند
تا نقاشی لبخند زیبایت را که در ذهنم ثبت کرده ای فراموش نکنم
…..عشق یک طرفه مرا به آتش کشاند
هنوز عطش عشقت فرو کش نشده است
هنوز با خیالت زنده ام
هنوز دوستت دارم
هنوز عشق زیبایم هستی
هر وقت به یادت میفتم
قلبم شروع به تپش میکند
آنقدر که تمام بدنم را میلرزاند
عجیب دلتنگت هستم
شب با صدای خنده ات در گوشم می پیچد
ومرا به گریه می اندازد
اما هیچ وقت ناامید نمیشوم وامیدم را از دست نمیدهم
و میدانم که باز میگردی
و دل غمگینم را شاد میگردانی
و من هنوز می گویم دوستت دارم عشق زیبایم


برچسب‌ها: شعرعشق, شعرعاشقانه, شعر
saba | دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 | 19:48 |


یــــــــــــــــــــــــــــــاد بگیر:


گاهی نباید ناز ڪـــــشید ؛

انتظار ڪـــــشید ؛

آه ڪـــــشید ؛

درد ڪـــــشید ؛

فریاد ڪـــــشید ....

تـنـﮩـآ باید دست ڪـــــشید و رفت ... !!


برچسب‌ها: شعرعشق, شعرعاشقانه, شعر
saba | شنبه یازدهم آذر 1391 | 17:22 |


عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی قلب من در هر زمان خواهان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاین دو چشم عاشقم مهمان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیگرچه لبریز از غمی درمانده ایعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاین نگاهم در پی در مان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدر میان ظلمت شبهای غمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچلچراغ قلب من چشمان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدر کنارم لحظهاای آسوده باشعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیهمدم دستان من داستان توستعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی


برچسب‌ها: قلب من, شعر, شعرعشق, شعرعاشقانه, شعرعشقولانه
saba | شنبه یازدهم آذر 1391 | 16:53 |


به سادگی آب شدن برفها وجودم از دوریت آب شد .به سادگی ریختن برگهای زرد پاییزی تمام ارزوهایم پژمردند و مردند و اشکهایم جاری شد .به سادگی کوچ پرستوهای مهاجر از کنارم رفتی و به سادگی شکستن نوک مداد کودکی ام قلبم را شکستی به سادگی آب شدن برفها وجودم از دوریت اب شد


برچسب‌ها: شعرعشق, شعرعاشقانه, شعر
saba | شنبه یازدهم آذر 1391 | 16:48 |